ZARZĄD

 

Beata Frączek - Prezes Zarządu, biegły rewident nr rej. 10006

Jeden z właścicieli Spółki, w Zarządzie od początku jej działalności w 2013 roku, w latach 2011 - 2013 Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Działu Usług Księgowych polskiej firmy audytorskiej. Wcześniej wieloletnia główna księgowa w podmiotach gospodarczych o różnorodnych zakresach działalności, stąd też posiada praktyczną wiedzę w różnych aspektach życia gospodarczego.

Posiada bogate doświadczenie w przeprowadzaniu badań i przeglądów sprawozdań finansowych sporządzanych zarówno według polskich standardów rachunkowości jak i standardów międzynarodowych (MSSF).

W latach 2007-2011 pełniła funkcję Członka Komisji Rewizyjnej w Regionalnym Oddziale PIBR w Poznaniu, a obecnie jest egzaminatorem Komisji Egzaminacyjnej dla biegłych rewidentów w tym oddziale. Jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Małgorzata Wojtyla - Członek Zarządu, biegły rewident nr rej. 9681

Jeden z właścicieli Spółki, w Zarządzie od początku jej działalności w 2013 roku, w latach 2004 - 2013 Prezes Zarządu polskiej firmy audytorskiej, wcześniej m.in. manager w międzynarodowej firmie audytorskiej oraz wieloletni główny księgowy w podmiotach gospodarczych zarówno z udziałem polskiego jak i zagranicznego kapitału.

Posiada bogate doświadczenie w przeprowadzaniu badań i przeglądów sprawozdań finansowych sporządzanych zarówno według polskich standardów rachunkowości jak i standardów międzynarodowych (MSSF). Była audytorem spółek i grup kapitałowych notowanych na GPW w Warszawie. Uczestniczyła również w przygotowywaniu części finansowej prospektu emisyjnego przy wprowadzaniu spółki na GPW w Warszawie. Ukończyła kurs i uzyskała dyplom ze znajomości Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej akredytowany przez ACCA.
Ponadto dysponuje doświadczeniem i praktyczną wiedzą w wykonywaniu usług biegłych rewidentów wymaganych przez kodeks spółek handlowych (badanie planów przekształcenia, połączenia, podziału), w audytach wykorzystania środków z funduszy UE oraz w projektach typu due diligence.

Od 2015 roku jest członkiem Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów. Od 2015 roku jest sekretarzem Regionalnej Rady Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Poznaniu, w latach 2015-2017 była członkiem Krajowej Komisji Rewizyjnej PIBR w Warszawie. Wcześniej była Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej w Regionalnym Oddziale Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Poznaniu. Od 2011 roku pełni funkcję członka Komisji Rewizyjnej w Wielkopolskim Związku Pracodawców „Lewiatan”. Jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

 

Osoby współpracujące:

Robert Szajerski – Dyrektor ds Podatkowych; doradca podatkowy nr wpisu 10667

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im.Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako pracownik organów kontroli skarbowej, a następnie na stanowisku kierowniczym departamentu podatków bezpośrednich ogólnopolskiej firmy doradztwa podatkowego. W latach 2008-2013 pełnił funkcję Dyrektora Działu Podatków w AUDYT i RACHUNKOWOŚĆ "UZR-CBR" Sp.zo.o.

Posiada praktyczną wiedzę i bogate doświadczenie w zakresie usług doradztwa podatkowego i audytach podatkowych. Specjalizuje się w zagadnieniach obsługi postępowań podatkowych oraz zagadnieniami związanymi z podatkami bezpośrednimi.

W swojej praktyce doradzał wielu firmom produkcyjnym i handlowym różnych branż, zarówno z kapitałem polskim, jak i zagranicznym, w tym spółkom notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

Beata Frączek
Prezes Zarządu
Biegły rewident nr 10006
tel. kom. 505 866 886
e-mail: b.fraczek@mbbiuro.pl
Małgorzata Wojtyla
Członek Zarządu
Biegły rewident nr 9681
tel. kom. 509 415 999
e-mail: m.wojtyla@mbbiuro.pl
Biuro
MB BIURO sp. z o.o.
ul. Wagrowska 2
61-369 Poznań
e-mail: biuro@mbbiuro.pl